Hoppa till huvudinnehållet
Logotype Ät Stockholm

Tävlingsregler

Tävlingsuppgift

Skapa en förädlad produkt som är säljbar på marknaden (butik, restaurang, torgmarknad, grossist).

Laget 

Ett lag består av minst ett företag/verksamhet som är registrerat i Stockholms län och tillhör kategorin SME (max 249 anställda och max 50 miljoner EUR i årsomsättning). Det tävlande företaget och eventuella övriga medlemmar i laget ska vara yrkesverksamma inom något av följande områden:

 • Råvaruproducent 
 • Matlagning
 • Livsmedelsförädling 
 • Formgivare
 • Förpackningsdesigner 
 • Kommunikatör

Tips! Gör upp inom laget om äganderätten av produkten/varumärket och hur ni ska fördela kostnader och framtida intäkter.

Råvaror

Lagen ska skapa en mat- eller dryckesprodukt, där huvudråvaran ska vara producerad i Sverige. Med huvudråvara avses en råvara som är volym- eller smakmässigt avgörande för produktens karaktär och egenskaper. Råvaran kan komma från grödor odlade, fisk fiskad, djur uppfödda, eller det vilda plockat, i Sverige. 

Tävlingsbidraget

Varje lag ställer upp med ett tävlingsbidrag som består av EN produkt/smak. Tävlingsbidraget ska vara framtaget individuellt eller av ett lag.

Undertecknad ingrediensförteckning ska lämnas in i god tid före tävlingstillfället den 19 november.

Produkten

Produkten ska vara ny på marknaden alt. får finnas på marknaden från 1 januari tävlingsåret.

Tillåtet:

En befintlig produkt som väsentligt har förändrats får delta i tävlingen. Det är lagets ansvar att visa att förändringen är tillräcklig för att produkten ska betraktas som ny.

Förändringar som ej är tillräckliga:

 • Byte av leverantör av huvudråvara.
 • Mindre förändringar av tillverkningsmetod.
 • Borttagande av tillsatser (E-nummer).
 • Miljöcertifiering.
 • Ändring av produktens form och storlek.

Detta är exempel och ska inte ses som en heltäckande uppställning. Vid tveksamhet kontakta tävlingsledningen.

Avgränsningar

 • Produkten ska vara förädlad. Produkter som t.ex. mjöl, styckat men ej förädlat kött eller fisk, samt ej smaksatt konsumtionsmjölk, får ej delta.
 • Produkten ska vara färdig att äta. Om produkten kräver enklare tillagning som t.ex. uppvärmning, upptining, stekning eller kokning kommer detta att lösas på plats. 
 • Produkten ska kunna sättas i produktion. Det är upp till den/de tävlande att på ett trovärdigt sätt beskriva hur produkten ska produceras.

Jurygruppernas bedömning/poängsättning

De tre jurygrupperna består av experter inom sina resp. områden och kommer gemensamt inom varje jurygrupp fram till en poängsättning för de tävlande bidragen. De tre jurygruppernas poängsättning läggs sedan ihop och utifrån de sammanlagda poängen utses pristagarna.

1. Ätupplevelse (Smakjuryn) 

Produktens ätupplevelse bedöms av smakjuryn. Poäng ges utifrån den samlade upplevelsen när man äter produkten. Upplevelsen delas in i tre separata delar som var och en poängsätts:

 1. Doft
 2. Textur
 3. Smak

2. Marknadspotential och innovation (Marknadsjuryn)

Produktens marknadspotential bedöms av marknadsjuryn. Bedömningen delas upp i två delar som ska poängsättas: marknad och innovation. Nedan följer exempel på kriterier som bedöms. Observera att alla kriterier inte behöver uppfyllas utan vad som är relevant kan variera beroende på produkttyp. 

Marknad 

 • Produkten har en möjlighet att lyckas på marknaden.
 • Det finns ett definierat behov av produkten.
 • Produkten har en profil som kompletterar en befintlig marknad.
 • Produkten kommer att skapa en marknad.
 • Produkten har en regional, nationell och/eller internationell marknad.
 • Produkten har en tydlig möjlighet inom ett marknadssegment som t ex butik/restaurang m.m.
 • Lagen kan presentera en färdig förpackning eller en förpackningsidé.
 • Produkten har en bra story.

Innovation 

Produkt:

 • En traditionell teknik som används i ett nytt sammanhang (råvara, produkt m.m.).
 • En traditionell smak som presenteras i en ny form.
 • En traditionell kultursort som återintroduceras på ett nytt sätt. 
 • En välkänd produkt som är tänkt att användas på ett nytt sätt.
 • Av en känd råvara har det skapats en helt ny och innovativ produkt (ej känd tidigare).
 • Av en okänd råvara har det skapats en produkt.

Förpackning:

 • En välkänd produkt förpackad på ett oväntat sätt.
 • En helt ny förpackning/förpackningsidé.

3. Hållbarhet (Hållbarhetsjuryn) 

Hållbarhetskriterier för juryns bedömning 

Produktens hållbarhetsaspekter bedöms av hållbarhetsjuryn. Produkten ska bidra till en hållbar omställning för en hållbar värld och bedömningen utgår från kriterier nedan. Observera att alla kriterier inte behöver uppfyllas utan vad som är relevant kan variera beroende på produkttyp.   

Miljömässig hållbarhet, produktion: 

 • Produkten är baserad på råvaror som främjar långsiktig hållbarhet genom
  • recirkulering av ämnen och resurser
  • bevarande av biologisk mångfald
  • minskad klimatpåverkan
  • minskat näringsläckage till hav och vattendrag
  • energieffektivitet
  • minskad färskvattenanvändning
  • övrigt  
 • Produkten bidrar i omställningen till mindre mängd animalier i kosten, genom att kunna ersätta en animalisk produkt,
  • funktionsmässigt
  • näringsmässigt
 • Animaliska produkter:
  • är framställda från djur som får gå ute och beta, böka och picka i enlighet med deras naturliga beteende beroende på djurslag.
  • innehåller styckningsdelar eller råvara som normalt kasseras eller blir till djurfoder, eller inte utnyttjas av andra skäl.
 • Produkten baseras på råvaror i säsong. 
 • Produkten bidrar till minskat matsvinn genom att
  • ta tillvara restprodukter
  • produceras på ett sätt som i sig minskar svinnet i produktionen
  • har en förpackning som gör det lätt att använda allt innehåll 

Social hållbarhet och hälsa:  

 • Produkten främjar social hållbarhet i arbetslivet.                                                                                                              
 • Produkten är hälsosam/hälsosammare än motsvarande alternativ, exempelvis
  • innehåller väsentlig del fullkorn/fibrer
  • har låg sockerhalt/salthalt
  • är rik på omättat fett
  • innehåller andra viktiga näringsämnen som det finns risk att få brist på
  • övrigt
Logotyp Ät!Stockholm
crossmenucheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram