Tävlingen

Ät!Stockholm är en helt ny tävling för nya, hållbara och innovativa livsmedelsprodukter baserade på svenska råvaror. Tävlingen vänder sig till dig som har ett företag eller tillhör en organisation och är förädlare, råvaruproducent eller matlagare. Du tävlar med en produkt som bygger på svenska råvaror och är producerad på ett hållbart sätt. Produkten ska också smaka gott och ha en stark marknadspotential.

Läs mer om tävlingen

Varför delta?

Ät!Stockholm kan bli din språngbräda ut på marknaden! I potten ligger ett pris i form av kvalificerat stöd för att underlätta för din produkt att komma ut på marknaden, och exponering i samband med tävlingens genomförande. Som tävlande blir du en del i ett stort nätverk, din produkt blir synlig för marknaden och du får återkoppling från experter.

Jury

Alla tävlingsbidrag bedöms av en smakjury, en marknadsjury och en hållbarhetsjury och deras kombinerade poäng avgör vinnaren. Även publiken får rösta på sin favorit som blir vinnare av det åtråvärda Publikens Pris!


Läs mer om juryn

Arrangörer

Ät!Stockholm arrangeras av Södertälje kommun och Region Stockholm i samarbete med Projekt MatLust och Länsstyrelsen i Stockholm.

Läs mer om arrangörerna
This is a block of text. Double-click this text to edit it.

Ät!Stockholm

Ät!Stockholm 2020 är en helt ny tävling för nya, hållbara och innovativa livsmedelsprodukter baserade på svenska råvaror. Tävlingen vänder sig till dig som är förädlare, råvaruproducent eller matlagare.
Arrangörer
I samarbete med

Double-click this headline to edit the text.

Ät!Stockholm 2020 är en helt ny tävling för nya, hållbara och innovativa livsmedelsprodukter baserade på svenska råvaror. Tävlingen vänder sig till dig som är förädlare, råvaruproducent eller matlagare.

Tävlingsbidragen kan vara allt från nisch- och eller premiumprodukter för den privata marknaden till bulkprodukter lämpliga för storkök och offentliga kök. Fokus är att produkten bygger på svenska råvaror och är producerad på ett hållbart sätt.

Produkten ska också smaka gott och ha en stark marknadspotential. Tävlande företag ska vara registrerade i Stockholms län.

I potten ligger ett pris i form av kvalificerat stöd för att underlätta för produkten att komma ut på marknaden och exponering i samband med tävlingens genomförande. Som tävlande blir du en del i ett stort nätverk, din produkt blir synlig för marknaden och du får återkoppling från experter.
Stäng
Stäng
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram